Informace

Články

DivadloStavební úpravy ve škole

Začátek nového školního roku 2013/14 byl ve znamení dokončení všech stavebních úprav, které ve škole probíhaly přes prázdniny. Nové chlapecké toalety splňují všechny hygienické požadavky dnešní doby. Věřím, že budou sloužit nejen současné generaci školáků, ale i generacím příštím.

Celkovou proměnou prošly prostory školní družiny. Z dotačního titulu byly financovány „Stavební úpravy školní družiny“ ve výši 1 800 000,-Kč. Celkem bylo investováno přes 2,5 milionu korun. Zcela radikálně se změnily prostory ve školní družině, což určitě ocení nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale i vychovatelky družiny. Kancelář vedoucí školní jídelny byla přemístěna a zvětšena.

Text a Foto: Mgr. Václav Riedl, ředitel školy
18.9.2013