logo

Loutkové divadélko Kahánek Habartov

Již 70 let rozdáváme radost a smích

logo

Malý princ: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.„

V letošním roce oslavíme 70 let od vzniku divadélka. Nezapomeňte proto sledovat naše akce

Informace

Články

DivadloProstory školní družiny v habartovské škole byly slavnostně předány dětem k užívání

Během hlavních prázdnin se prostory školní družiny v habartovské základní škole dočkaly kompletní rekonstrukce, kterou byla završena druhá etapa obnovy budovy, která si klade za cíl zmodernizovat veškeré interiéry tak, aby vyhovovaly všem hygienickým i jiným požadavkům.

Stalo se tak na základě získané dotační podpory ze strany MAS Sokolovsko, která přispěla na přestavbu částkou 1,8 miliónu Kč. Celkové náklady na renovaci činily 2,6 miliónu Kč, a tak zhruba 800 tisíc Kč bylo použito z fondů školského zařízení.

Prostor takřka padesát let staré družiny po více než dvou měsících intenzivního pracovního nasazení řemeslníků značně prokoukl. Děti se dočkaly pestřejší výmalby, nové herny, zvětšení prostorů obou oddělení a v neposlední řadě i moderního sociálního zařízení. Z nového zázemí se těší i zaměstnanci, kteří mají k dispozici nové kanceláře, skladiště a šatnu.

V pátek 22. listopadu se zaměstnankyně družiny rozhodly nabídnout dětem možnost užít si společně novotou zářící prostory i přes noc. A to byla vhodná příležitost i pro malou slavnost.

V půl sedmé byl tak proud soutěží a her na chvíli přerušen. Do družiny totiž dorazili Ivo Zemek, starosta města Habartova, a také ředitel místní ZŠ Mgr. Václav Riedl, aby děti pozdravili a oficiálně jim celou družinu předali do užívání. Oba pánové capartům popřáli spoustu pěkných zážitků a také zábavy, které jim novinky v zařízení a vybavení poskytnou ještě více než dosud. Asi pětadvacítka dětí odměnila přání bouřlivým potleskem.

Oficiální část tím byla v podstatě ukončena, přesto oba pánové ještě několik desítek minut s žáky v nové herně zůstali. Na scénu totiž vstoupilo místní loutkové divadélko Kahánek, které si pro děti připravilo několik hudebních hádanek. Program uváděla Miloslava Sčotková, dlouholetá principálka a dobrá duše loutkového ansámblu.

Děti si hned získala a ty se pak předháněly v tom, kdo písničku předváděnou prostřednictvím maňásků uhodne. Samozřejmostí pak bylo, že všechny uhodnuté písničky si děti i za doprovodu hudebních nástrojů zazpívaly. V závěru vystoupení došlo i na detailní prohlídku loutek, jejichž ovládání si caparti mohli i vyzkoušet.

Kompletní obnova družině bezesporu hodně prospěla, což bylo patrné také z reakcí dětí, které se v ní rozhodly poprvé i přespat. Teď je podle slov ředitele ZŠ třeba sehnat řádově již "jen" několik set tisíc Kč, které je žádoucí investovat do nákupu nového vybavení a na realizaci některých drobnějších nedodělků. Tím by se definitivně završila renovace budovy školní jídelny a školní družiny základní školy v Habartově, která tím pádem bude vyhovovat všem soudobým standardům a může sloužit svému účelu po mnoho dalších let.

Text a Foto: Mgr. Aleš Plevka
23.11.2013


Loutkové divadélko Kahánek

Habartov, Jiráskova 469

IČO: 22734431

maskovasara@seznam.cz

775 223 647Vstupné:

Dospělí 10,-Kč
Děti 10,-Kč
Senior Pas 10,-Kč